Για να μην σας ‘βγαίνει’ το λάδι

Δημήτρης Ταρλαντάς

Μία από τις πιο βασικές εργασίες για την συντήρηση του κινητήρα ενός αυτοκινήτου είναι η αλλαγή του λιπαντικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, απομακρύνονται από τον κινητήρα τα κατάλοιπα της καύσης, καύσιμο που έχει αναμειχθεί με το λιπαντικό αλλοιώνοντας το, όπως και τυχόν υπολείμματα, που έχουν μαζευτεί εκεί λόγω της μηχανικής φθοράς του κινητήρα.

Όλοι οι κατασκευαστές αναφέρουν λεπτομερώς, στο βιβλίο οδηγιών του οχήματος, τα χιλιόμετρα χρήσης ή το χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου το λιπαντικό χρήζει αντικατάστασης. Επίσης, αναφέρουν την ποσότητα του λιπαντικού που απαιτείται, καθώς και τις ποσότητες και άλλων υγρών (βλ. ψυκτικού, φρένων κλπ.).
autonet-auto-fluids

Ακόμη, ο κατασκευαστής μας δίνει το κατάλληλο ιξώδες του λιπαντικού, καθώς και μερικές εναλλακτικές.

Για παράδειγμα, σε ένα Citroen Saxo 1.1 προτεινόμενο λιπαντικό είναι το 5W-40. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 10W-40 ή 5W-30.

Επιπλέον, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να πληροί ένα λιπαντικό για να θεωρηθεί κατάλληλο για χρήση σε συγκεκριμένο κινητήρα, είναι οι εργοστασιακές προδιαγραφές.

Ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως ο ευρωπαϊκός ACEA (κατά το Γαλλικό: Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), ο Αμερικάνικος American Petroleum Institute (API) και ο Ιαπωνικός Japanese Automotive Standards Organization (JASO), θέτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα λιπαντικό, αναλόγως της εφαρμογής του.

Ενημερωτικά σας παραθέτουμε τον πίνακα κατηγοριών κατά  API:

Κινητήρες Βενζίνης
Κατηγορία Σε ισχύ.. Εφαρμογή
SN Παρόν Για όλους τους κινητήρες αυτοκινήτων σε χρήση από το 2011, καθώς και για παλαιότερα μοντέλα. Υψηλή απόδοση με καλύτερη οικονομία καυσίμου. Προστασία των υπερσυμπιεστών, καθώς και των συστημάτων ελέγχου εκπομπών καυσαερίων. Κατάλληλο για καύσιμο E85.
SM Παρόν Για όλους τους κινητήρες αυτοκινήτων σε χρήση από το 2004, τα λιπαντικά SM είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν βελτιωμένη αντίσταση στην οξείδωση, μεγαλύτερη αντοχή στην φθορά και καλύτερη θερμοκρασιακή αντοχή κατά την διάρκεια ζωής του λιπαντικού.
SL Παρόν Για κινητήρες παραγωγής έως και το 2004.
SJ Παρόν Για κινητήρες παραγωγής έως και το 2001.
SH Καταργήθηκε Κινητήρες έως το 1996.
SG Καταργήθηκε Κινητήρες έως το 1993.
SF Καταργήθηκε Κινητήρες έως το 1988.

oilp1Τα λιπαντικά διαχωρίζονται επίσης σε: απλά ορυκτέλαια (χωρίς πρόσμιξη πρόσθετων), συνθετικής βάσης, ημι-συνθετικά, και 100% συνθετικά.

Τα 100% συνθετικά λιπαντικά αποτελούνται από χημικές ουσίες με προκαθορισμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Τα ημι-συνθετικά και τα συνθετικής βάσης αποτελούνται από ορυκτέλαιο με πρόσμιξη συνθετικών  ουσιών σε κάποιο ποσοστό (συνήθως 15 με 30%).

Η βασική τους διαφορά, είναι η αντοχή στην φθορά. Έτσι, ένα 100% συνθετικό λιπαντικό διατηρεί της ιδιότητές του για 15.000 έως 30.000 χλμ. (αναλόγως την εφαρμογή), ενώ ένα ημι-συνθετικό ή συνθετικής βάσης  λιπαντικό «αντέχει» για περίπου 7.000 με 10.000 χλμ.