Η e-γεωπονία, πηγή χρόνου και χρήματος για τους σύγχρονους αγρότες

Κωνσταντίνος Μιχαλέας

Ζούμε στην εποχή της αγρο-τεχνολογικής επανάστασης. Οι σύγχρονες προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα στάδια της παραγωγής και να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων. Ο Ευρωπαίος επίτροπος για θέματα Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Phil Hogan δήλωσε: «Τέτοιου είδους καινοτομίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της παραγωγής των καλλιεργειών, την υγεία των ζώων αλλά κυρίως την ποιότητα ζωής των αγροτών».

Η χρήση των ICTs (Information Communication Technologies) μπορεί να συμβάλει ενεργά στην αγρο-κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν μια σειρά από εφαρμογές κινητής τεχνολογίας που διευκολύνουν τους επαγγελματίες να επενδύσουν περισσότερο στις επιχειρήσεις τους. Συγκεκριμένα υπάρχουν applications που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό και προσφέρουν μετεωρολογικές προβλέψεις για τη σπορά, διευκολύνσεις στη προμήθεια ζωοτροφών, βοήθεια για τη συντήρηση επαγγελματικών οχημάτων και άλλα που με τη χρήση GPS επιτρέπουν την ακριβή καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων applications που έχουν επιτύχει και εφαρμόζονται στο εξωτερικό από πολλούς επαγγελματίες αγρότες ή κτηνοτρόφους είναι τα:

  • TracktorPal: που επιτρέπει την καταχώρηση όλων των επαγγελματικών οχημάτων και προσφέρει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης πληροφοριών συντήρησης και υπενθύμισης για μελλοντικά service.
  • Cropalyser: βοηθάει στην αναγνώριση παρασίτων, ασθενειών και διαταραχών σε καλλιέργειες κηπευτικών αγαθών. Επίσης, προσφέρει συμβουλές για τον έλεγχο των καλλιεργειών και αντιμετώπιση των ασθενειών.
  • Τέλος, η χρήση drones έχει διαδοθεί αρκετά και μελλοντικά θα αλλάξει το τρόπο καλλιέργειας. Τα drones έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών από ύψος, να χαρτογραφούν εκτάσεις και να τις απεικονίζουν σε ψηφιακή μορφή. Έπειτα, ο γεωργός μπορεί να δει στην οθόνη του το ποσοστό συγκράτησης νερού στο έδαφος, το ρυθμό ανάπτυξης της καλλιέργειας και άλλες πολλές παραμέτρους που μπορούν να κάνουν μια αγροτική επιχείρηση πιο αποδοτική.

Βέβαια, η χρήση τέτοιων τεχνολογιών έχει αποδέκτη και τον τελικό καταναλωτή. Μπορούν να τον ενημερώσουν για τις οργανικές τροφές και τη διαδικασία παραγωγής τους, αλλά και το κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουν γενικά οι τροφές. Ένας από τους στόχους τους είναι η κατανάλωση να γίνεται με υπεύθυνο και ορθολογικό τρόπο καθώς οι τροφικές μας επιλογές επηρεάζουν την παραγωγή και το περιβάλλον, κάτι που ίσως να μην είναι αντιληπτό με τη πρώτη ματιά.  Είναι γεγονός ότι νέες τεχνολογίες ήδη εφαρμόζονται στον αγρο-κτηνοτροφικό τομέα και μελλοντικά θα εφαρμοστούν ακόμα περισσότερο καθώς επιτρέπουν τη περαιτέρω εξέλιξη βιώσιμων καλλιεργειών.

Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στο έντυπο AGROSτο οποίο εξέδωσε η ομάδα της Soferina με αφορμή την παρουσία του περιοδικού στην κλαδική έκθεση της Δ.Ε.Θ, Agrotica 2016.