Γιατί δεν πρέπει να οδηγούμε με ελάχιστη βενζίνη στο ντεπόζιτο;

Κωνσταντίνος Μιχαλέας

Έχει ανάψει το λαμπάκι του καυσίμου αλλά εσείς συνεχίζετε να οδηγείτε γνωρίζοντας ότι έχετε αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να «μείνετε» από βενζίνη. Σταματήστε άμεσα στο κοντινότερο πρατήριο υγρών καυσίμων και συμπληρώστε βενζίνη για να προστατέψετε το αυτοκίνητο σας.

Από τη στιγμή που ανάψει το κόκκινο λαμπάκι μας ειδοποιεί ότι τα καύσιμα τελειώνουν. Όταν αυτό συμβεί έχουν απομείνει περίπου 10-15% της συνολικής χωρητικότητας του ντεπόζιτου. Γνωρίζοντας τη συνολική χωρητικότητα του ντεπόζιτου και την κατανάλωση του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση πόσα χιλιόμετρα μπορείτε να διανύσετε. Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στο βιβλίο οδηγιών που συνοδεύει το αυτοκίνητο σας.

Τα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν από ένα άδειο ντεπόζιτο είναι ποικίλα. Μέσα στο ντεπόζιτο υπάρχει η αντλία καυσίμου που τροφοδοτεί το κινητήρα. Όταν υπάρχει ελάχιστη βενζίνη μέσα στο ντεπόζιτο τότε η αντλία μπορεί να τραβήξει αέρα με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί και τελικώς να χαλάσει. Στην αντλία συνήθως υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο αποτρέπει ιζήματα και σκουπιδάκια να περάσουν στην ίδια την αντλία. Συνήθως αυτά κάθονται στα χαμηλότερα σημεία του ντεπόζιτου, έτσι αφήνοντας το αυτοκίνητο να κινείται ενώ έχει ανάψει η προειδοποιητική λυχνία είναι πιθανό να μπλοκάρουν το φίλτρο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό ισχύει κυρίως για τα παλιότερα οχήματα που αντλούσαν το καύσιμο από το πάτωμα του ντεπόζιτου.

Η αντικατάσταση της αντλίας βενζίνης είναι μια πολυέξοδη και δύσκολη διαδικασία, ειδικά για τα μοντέρνα μοντέλα όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση, καθώς η αντλία είναι συχνά βυθιζόμενη. Προφυλάξτε το αυτοκίνητο σας από μια ζημιά που μπορεί να αποφευχθεί γεμίζοντας τακτικά το ρεζερβουάρ με καύσιμα και αποφύγετε την δυσάρεστη αναμονή της οδικής βοήθειας.