Ποια soft skills αναπτύσσουμε στο τιμόνι;

Κοσμίδης Ελευθέριος

Το θέμα της ανάπτυξης των soft skills είναι μια διαδεδομένη πρακτική σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Από την εκπαίδευση, αλλά κυρίως στην ακαδημαϊκή μας ζωή, μέχρι λίγο αργότερα στην εργασία μας ή στον ελεύθερο χρόνο μας η καλλιέργεια των soft skills αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής μας ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι με ισχυρές μαλακές δεξιότητες έχουν μεγάλη ζήτηση για πολλούς διαφορετικούς τύπους θέσεων εργασίας. Οι μαλακές δεξιότητες είναι οι διαπροσωπικές ιδιότητες που χρειάζεστε για να πετύχετε στο χώρο εργασίας. Αυτά σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε και συνδέεστε με άλλους – με άλλα λόγια, τις δεξιότητες των ανθρώπων.

Τι είναι οι μαλακές δεξιότητες;

Τα soft skills διαφέρουν από τα hard skills γιατί τα δεύτερα σχετίζονται άμεσα με την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεται κάποιος, είναι πιο μετρήσιμα, και σίγουρα είναι πιο εύκολη η εκμάθησή τους από ότι τα soft skills. Ένα hard skill για έναν ξυλουργό, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα πριόνι. Ανεξάρτητα όμως από την θέση εργασίας, που πιθανώς μας ενδιαφέρει κάθε φορά, χρειαζόμαστε κάποια βασικά soft skills.

Λίστα «μαλακών» ή μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων

Αναλυτική σκέψη

Δημιουργική σκέψη

Λήψη αποφάσεων

Εργασιακή ικανότητα

Διαπροσωπικές σχέσεις

Διαχειριστικές δεξιότητες

Δεξιότητες μάρκετινγκ

Οργανωτικές δεξιότητες

Επίλυση προβλημάτων

Διαχείριση έργου

Ομαδική εργασία

Διαχείριση χρόνου

Επικοινωνία

Πόσο καλά επικοινωνείτε; Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι σημαντικές σε κάθε σχεδόν εργασία. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους που εργάζονται, είτε είναι πελάτες, πελάτες, συνεργάτες, εργοδότες ή πωλητές. Θα χρειαστεί επίσης να είστε σε θέση να μιλήσετε ξεκάθαρα και ευγενικά με τους ανθρώπους, τηλεφωνικά και γραπτώς.

Communication and information

Θα πρέπει επίσης να είστε καλός ακροατής. μπορούν μόνο να επικοινωνήσουν τις δικές τους ιδέες, αλλά και να ακούσουν τους άλλους. Η ακοή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα στις θέσεις εργασίας των πελατών.

Ακούγοντας
Διαπραγμάτευση
Μη λεκτική επικοινωνία
Πειστικότητα
Παρουσίαση
Δημόσια ομιλία
Ανάγνωση της γλώσσας του σώματος
Διήγηση μύθων
Προφορική επικοινωνία
Οπτική επικοινωνία
Γράφοντας εκθέσεις και προτάσεις
Ικανότητες γραφής

Κριτική σκέψη

Ανεξάρτητα από τη δουλειά, οι εργοδότες θέλουν υποψηφίους που μπορούν να αναλύσουν καταστάσεις και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Είτε εργάζεστε με δεδομένα, διδάσκετε τους σπουδαστές ή καθορίζετε ένα οικιακό σύστημα θέρμανσης, πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε τα προβλήματα, να σκεφτείτε κριτικά και να επινοήσετε λύσεις. Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, την ευελιξία και την περιέργεια.

Ικανότητα προσαρμογής
Καλλιτεχνική ικανότητα
Δημιουργικότητα
Κρίσιμη παρατήρηση
Κριτική σκέψη
Σχεδιασμός δεξιοτήτων
Θέληση για μάθηση
Ευκαμψία
Καινοτομία
Λογική σκέψη
Επίλυση προβλήματος
Έρευνα
Επινοητικότητα
Σκέφτομαι ανοικτόμυαλα
Ανοχή της αλλαγής και αβεβαιότητα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αξία εκπαίδευση
Δυνατότητα μάθησης

Ηγεσία

Ενώ δεν είναι κάθε άνοιγμα θέσεων εργασίας ηγετικός ρόλος, οι περισσότεροι εργοδότες θα θέλουν να γνωρίζουν ότι έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε αποφάσεις όταν πιέζεστε και μπορείτε να διαχειριστείτε καταστάσεις και ανθρώπους.

Η ικανότητα να επιταχύνετε σε μια δύσκολη κατάσταση και να βοηθήσετε στην επίλυσή της είναι κάτι που αναζητούν οι εργοδότες στους υποψήφιους εργαζόμενους

Αν διεξάγετε συνεντεύξεις για μια θέση εργασίας που μπορεί να προχωρήσει, ο εργοδότης θα θέλει να γνωρίζει ότι έχετε ό,τι χρειάζεται για να γίνει ηγέτης.

Άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την ηγεσία περιλαμβάνουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπων και λήψης εκτελεστικών αποφάσεων.

Διαχείριση συγκρούσεων
Επίλυση συγκρούσεων
Δημιουργία συμφερόντων
Λήψη απόφασης
Αντιπροσωπεία
Επίλυση διαφοράς
Διευκόλυνση
Δίνοντας σαφή ανατροφοδότηση
Διαχείριση δύσκολων συνομιλιών
Διαχείριση απομακρυσμένων / εικονικών ομάδων
Διαχείριση συναντήσεων
Mentoring
Κινητοποίηση
Διαχείριση έργου
Επίλυση προβλημάτων
Επιτυχής καθοδήγηση
Παρακολουθώντας
Διαχείριση ταλέντων

Θετική στάση

Η ικανότητά σας να κρατάτε τα πράγματα θετικά είναι ιδιαίτερα σημαντική αν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον εργασίας με γρήγορο ρυθμό και υψηλό άγχος.

Αυτοπεποίθηση
Συνεργασία
Ευγένεια
Ενέργεια
Ενθουσιασμός
Φιλικότητα
Τιμιότητα
Χιούμορ
Υπομονή
Ευπρέπεια
Ευγένεια

Οδήγηση και soft skills

Οι διανομείς γνωστοί και ως οι «πακετάδες» ή «deliver-άδες», διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην διαμόρφωση τόσο της εσωτερικής όσο και εξωτερικής εξυπηρέτησης πελατών και κατά συνέπεια σε όλο το προσωπικό του οργανισμού.

Στη χώρα μας δε τα πράγματα είναι σαφώς χειρότερα για την σχεδόν παρεξηγημένη αυτή επαγγελματική ομάδα, οπότε οι οδηγικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε στο τιμόνι, γίνονται απαραίτητες.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα του εξωτερικού, έμφαση δίνεται στις σημαντικές απαιτήσεις αυτής της θέσης σε συνδυασμό με τη σωστή στάση και την προβολή μιας θετικής εικόνας.

Η σωστή αντιμετώπιση των πελατών, οι αρχές διαχείρισης του χρόνου, η επίλυση προβλημάτων και η ανάληψη πρωτοβουλίας αποτελούν μέρος αυτής της πολύ πρακτικής εκπαίδευσης.

Σε προγράμματα ανάπτυξης soft skills αποκλειστικά για διανομείς φαγητού και όχι μόνον, τονίζονται εκείνες οι δεξιότητες που χρειαζόμαστε περισσότερο κατά την οδήγηση,

Role playing

• Κατανόηση του ρόλου, της λειτουργίας και της σπουδαιότητας της εργασίας

• Σημειώστε τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τη σημασία σας για την εργασία

• Παρουσίαση της εταιρείας: προσωπική εμφάνιση και υγιεινή

• Κίνητρα και θετική στάση Δεξιότητες εργασίας

• Ανάληψη ευθύνης και υπευθυνότητας

• Ακρίβεια οδηγίες

• Αποτελεσματικότητα και προληπτική επίλυση προβλημάτων

• Διαδικασίες τεκμηρίωσης σπουδαιότητας και κατανόησης

• Αντιμετώπιση ποικίλων πελατών και καταστάσεων

• Κατανόηση της σπουδαιότητας της εξυπηρέτησης πελατών

• Συντήρηση και ευθύνη κύκλου οχημάτων / μοτοσικλετών

• Οδική ασφάλεια και ασφάλεια Δεξιότητες επικοινωνίας

• Γλώσσα σώματος και λεκτικού περιεχομένου

• Αποτελεσματικές δεξιότητες ακρόασης

• Επικοινωνία επικοινωνίας

• Κατανόηση της ποικιλομορφίας των πελατών

• Γενικές δεξιότητες ζωής για ενήλικες

 

Το κείμενο βασίστηκε σε πηγές του διαδικτύου όπως οι: skillsportal.co.za, indeed.com και zety.com