Η έγκαιρη διάγνωση διαταραχών επικοινωνίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού και το κριτήριο της σχολικής ετοιμότητας.