Μπορεί να θέλετε να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να επιστρέψετε στις αγροτικές σας ρίζες με το WWOOF. Ένα είδος αγροτικού και εθελοντικού τουρισμού για τις οργανικές καλλιέργειες στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.