Ας δούμε μερικές σκέψεις σχετικά με τη συμπεριφορά μας ως οδηγοί και τις αναποδιές που μπορεί να συναντήσουμε στο δρόμο μας είτε είμαστε νέοι, είτε έμπειροι στο τιμόνι.