Σήμερα πολλά ατυχήματα στον δρόμο συμβαίνουν επειδή παραβλέπουμε το πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε απέναντι στους εαυτούς μας και τους γύρω μας όταν οδηγούμε. Διαβάστε μερικές σκέψεις πάνω σ’ αυτό το θέμα.