Οι Θερμαΐδες έχουν αναπτύξει μία αξιοθαύμαστη φιλανθρωπική δράση στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, έχοντας ως κεντρικό άξονα της προσπάθειάς τους τη γυναίκα και το παιδί.

Η έγκαιρη διάγνωση διαταραχών επικοινωνίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού και το κριτήριο της σχολικής ετοιμότητας.