Χρειάζεται περισσότερη ευαισθητοποίηση και μια συστηματική προσπάθεια ενάντια στη διάβρωση των φυτογενετικών πόρων μας, κάτι που επιχειρείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον από τις ελληνικές και παγκόσμιες τράπεζες σπόρων.